Quý khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp tại công ty hoặc đặt hàng qua website https://duocthinhphat.com/

Các bước đặt hàng trên website như sau:

1. Đặt đơn hàng

– Quý khách lựa chọn Sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thêm vào giỏ hàng

– Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin giao hàng.

– Việc thanh toán sẽ được áp dụng theo chính sách giao hàng và thanh toán

– Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng trước khi đặt.

2. Xác nhận đơn hàng

– Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được thông báo xác nhận đơn hàng Dược Thịnh Phát đã kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt.

– Trường hợp một đơn hàng có nhiều sản phẩm sau khi đã hoàn tất việc thanh toán, nếu Quý khách muốn hủy một sản phẩm trong đơn hàng hoặc muốn đổi một sản phẩm khác, vui lòng hủy đơn hàng hiện tại và đặt một đơn hàng mới.

– Sau khi chúng tôi lên mã vận đơn, Quý khách sẽ không thể hủy đơn đặt hàng.

3. Hủy đơn hàng

Quý khách chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi vận đơn được tạo (hãy liên hệ trực tiếp với hotline của chúng tôi để hủy đơn hàng)